Đang Thực Hiện

151823 Install Joomla

Hi,

I need someone to install Joomla. I am using Plesk 7.5.

[url removed, login to view]

Thank you.

Tem

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: tem, install plesk, mysql install, plesk install php, joomla plesk, joomla php plesk, php plesk joomla, plesk joomla php, plesk com php, http joomla, joomla i, mysql php install joomla, need install joomla, mysql plesk, install mysql plesk, install plesk mysql php, joomla com, install mysql joomla, plesk joomla, plesk php mysql, someone install joomla

Về Bên Thuê:
( 44 nhận xét ) Sacramento,

ID dự án: #1898004