Đã hoàn thành

151822 Install Joomla

Hi,

I am having a hard time installing Joomla. I am using Plesk 7.5. I need someone to install it for me.

[url removed, login to view]

Thank you.

Tem

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: tem, install plesk, mysql install, time php joomla, plesk install php, joomla plesk, joomla php plesk, php plesk joomla, plesk joomla php, plesk com php, installing plesk php mysql, installing joomla, http joomla, joomla i, mysql php install joomla, time need joomla, need install joomla, mysql plesk, plesk installing php mysql, install mysql plesk, install plesk mysql php, joomla com, install mysql joomla, plesk joomla, plesk php mysql

Về Bên Thuê:
( 44 nhận xét ) Sacramento,

ID dự án: #1898003

Được trao cho:

thatscriptguy

I can get it installed right now.

$30 USD trong 1 ngày
(120 Đánh Giá)
6.0