Đang Thực Hiện

149089 install kplaylist on server

I need kplaylist installed on my server.

Please test it and get it working by uploading a test file.

thank you.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem thêm: need test server, server test, kplaylist, install file server

Về Bên Thuê:
( 102 nhận xét ) DUBLIN, Ireland

Mã Dự Án: #1895268

Đã trao cho:

itnasireu

can be done well.

$10 USD trong 0 ngày
(2 Đánh Giá)
0.0