Đã hoàn thành

163319 Install order holding

Need to install "Order Holding" contribution for 2 oscommerce stores.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem thêm: holding, order mysql, mysql install, oscommerce order order, contribution stores, oscommerce stores, oscommerce contribution install, contribution install oscommerce, install oscommerce mysql, oscommerce order contribution, install oscommerce contribution, mysql php order, install contribution

Về Bên Thuê:
( 9 nhận xét ) Point Cook, Australia

Mã Dự Án: #1909510

Đã trao cho:

ItIndia

Hello Madhu, Will get it done for the stated cost. Thanks, Satish

$40 USD trong 3 ngày
(134 Đánh Giá)
6.0