Đang Thực Hiện

Install a 3rd party payment getaway on Cs-Cart

I need an experienced cs-cart developer to implement a third party payment getaway, documentation and test environment are available. Please see attachment.

Kỹ năng: HTML, MySQL, PHP

Xem thêm: install a, cs cart, 3rd, payment test, mysql attachment, test payment, gugga7, payment install, product cart amazon payment, attachment mysql, payment mysql, cart install, third party payment, payment getaway, interspire shopping cart developer, install payment, cart developer, pinnacle cart developer, mysql payment, install cart, third party cart

Về Bên Thuê:
( 23 nhận xét ) austin, United States

Mã Dự Án: #1022752

Đã trao cho:

cygital

Let's do it.

$150 USD trong 3 ngày
(43 Đánh Giá)
6.2

7 freelancer đang chào giá trung bình $210 cho công việc này

toinnisfree

pls chk pmb

$330 USD trong 4 ngày
(626 Đánh Giá)
8.1
brycep

Hi,Payment Gateway Expert.Please take a look at my reviews.Thanks,Bryce

$250 USD trong 7 ngày
(224 Đánh Giá)
7.9
technokrafts

Hello, Please check pm. Thanks, Jerry

$250 USD trong 2 ngày
(29 Đánh Giá)
5.9
asimphp

i can do for you

$100 USD trong 3 ngày
(1 Đánh Giá)
1.1
omar4hasan

w r www.hisoft.com.bd

$250 USD trong 30 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
cere

I need dialog document of the 3rd party payment getaway.

$140 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0