Đang Thực Hiện

install simple script and edit [url removed, login to view]

Need help installing a fairly straight-forward script (LAMP).

Also, need help editing settings in [url removed, login to view]

Fairly simple project... with potential for more work.

Kỹ năng: MySQL, PHP

Xem thêm: install lamp, install a script, edit php, php forward, installing script, simple forward, mysql script help, fairly simple, install simple, installing php script, simple lamp project, php settings, editing script, help editing, script edit simple php, simple editing, potential php, need simple script, simple php install script, script edit, simple script php, script edit php, straight php, lamp php mysql, work lamp project

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét ) Los Gatos, United States

Mã Dự Án: #1060967

Đã trao cho:

atifmajeed12

Ready to do it now.

$30 USD trong 0 ngày
(28 Đánh Giá)
5.1

5 freelancer đang chào giá trung bình $36 cho công việc này

dagdya99

lets start

$50 USD trong 1 ngày
(213 Đánh Giá)
7.1
fasttps

kindly check your pMB

$40 USD trong 2 ngày
(8 Đánh Giá)
4.7
vunv

Check your PMB

$30 USD trong 0 ngày
(28 Đánh Giá)
4.5
Emadstar

i will make that quickly & technicaly

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0