Đang Thực Hiện

141497 Install [url removed, login to view] to smf

need the tinyportal mod installed onto my smf board.

Simply job for any php/smf programmer.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: job net programmer, smf mod, job board programmer, smf board, mod net, mod install, mod smf, php programmer job board, mysql job board, php mysql job board, job board mysql, smf php, mysql php job board

Về Bên Thuê:
( 15 nhận xét ) birmingham, United Kingdom

ID dự án: #1887672