Đang Thực Hiện

1354 install vbulleting, vbseo

I need someone to install Vbulletin and Vbseo ([url removed, login to view]) on my site and import the data (users, posts, categories etc) from my existing forum (the site is running of the xoops cms) . Send me a pm for the URL of my site so you can see if it's possible to import the data.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: url import data, install mysql url, import site cms, vbulletin site import vbulletin site, mysql install, xoops vbulletin, vbulleting, cms vbulletin site, cms vbulletin, import xoops, can install url, vbulletin cms site, forum xoops, vbulletin vbseo, forum vbulletin vbseo, vbulleting php, vbulletin cms, send pm vbulletin, send data vbulletin, install vbulletin, install forum site, install cms vbulletin, install cms, users install, vbulletin import posts

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét ) hailsham, United Kingdom

ID dự án: #1752222

Được trao cho:

krygen

Hello. Please Check PMB.

$50 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0