Đóng

8534 install a youtube clone script

Dự án này giờ đã đóng với ngân sách dự án là N/A.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
N/A
Mô tả dự án

I have brought a shared video script like youtube. I am looking for someone who can install it and customize the template (I will give you my desired tmeplate for this). If any expert, can make it multilaugange or install 2 language( Eng & Chinese) script seperately with shared DB, pls mention the extra pay for this. The script like this [url removed, login to view] Many Thanks!

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online