Đang Thực Hiện

A ioncube encoded file need to be decoded.

Được trao cho:

pmpmuthukumar

hi accept the bid i ready with decode file shall i sent you now. Its ready sure. thanks

$2 USD / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0

2 freelancer đang chào giá trung bình $2/giờ cho công việc này

cristianfieraru

Nice and easy job. I can decode the file in maximum 10 minutes. Ready to start. Best regards, Fieraru Cristian.

$2 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0