Đang Thực Hiện

Job for agilesols

We need to have traffic source added as an additional element of the redriect url run by the email_visitor.php. This data should also be recorded in the database and displayed within the admin panel.

Kỹ năng: MySQL, PHP

Xem thêm: agilesols, php url admin panel, job source, extract data php database, traffic mysql

Về Bên Thuê:
( 520 nhận xét ) Chelmsford, United Kingdom

Mã Dự Án: #1664035

Đã trao cho:

agilesols

lets start it :)

$100 USD trong 1 ngày
(210 Đánh Giá)
7.5

2 freelancer đang chào giá trung bình $68 cho công việc này

mascotindia123

Lets finish this task it.

$35 USD trong 1 ngày
(102 Đánh Giá)
6.7