Đã hoàn thành

job for JOZSEF

Được trao cho:

jozsefk

The project is delivered as discussed. Hope everything is ok. Thank you again.......................

$55 USD trong 7 ngày
(41 Đánh Giá)
4.8

2 freelancer chào giá trung bình$105 cho công việc này

CDevCom

Hello, Contact us to explain us you're project , your price will be our ... Best regards, CDevCom.

$155 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0