Đang Thực Hiện

Job for XpertzDotNet 3

I would like the database driven comparison tables from one site to be copied onto another site.

Kỹ năng: MySQL, PHP

Xem thêm: database comparison site, comparison site database, job comparison, xpertzdotnet, php job database tables, php job tables, comparison site mysql, php mysql comparison, move database web site, database dating site, database commerce site, hack database web site

Về Bên Thuê:
( 520 nhận xét ) Chelmsford, United Kingdom

Mã Dự Án: #1042906

Đã trao cho:

XpertzDotNet

Lets get started.

$100 USD trong 5 ngày
(10 Đánh Giá)
4.1

2 freelancer đang chào giá trung bình $75 cho công việc này

paraagprakash

we are the best

$50 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0