Đang Thực Hiện

ksquaretutor - repost

Hi,

1. After login the student and tutor upgrade option require for seeing all the contact details of particular student or tutor.

2. The Student and Tutor edit their profile records

Kỹ năng: MySQL, PHP

Xem thêm: mysql tutor, tutor php mysql, ksquaretutor, require tutor, database student training records, student training records access, student database records, php edit records mysql, mysql edit records php, records label list contact, php mysql edit records, tutor mysql

Về Bên Thuê:
( 5 nhận xét ) Ghaziabad, India

Mã Dự Án: #4544575

Đã trao cho:

filalizakariae

i can do it ;)

$10 USD / giờ
(4 Đánh Giá)
1.9

6 freelancer đang chào giá trung bình $10/giờ cho công việc này

mushrraf

Hello! I am ready to sort this task out. I just need FTP access to do it.

$12 USD / giờ
(72 Đánh Giá)
5.5
evadevlopers

Hi i am Web developer & Designer Please check your PMB for more details

$8 USD / giờ
(20 Đánh Giá)
4.2
chaperone

Hi, Please check your private message board . Thanks Sam

$10 USD / giờ
(6 Đánh Giá)
3.7
pravin121

Hi, I have 6 years professional designing experience, I am ready to do your project. Please check my profile. Client satisfaction is the first priority for me.

$12 USD / giờ
(9 Đánh Giá)
3.3
bilaliqbalr

Hi i can do this with 100% quality work

$11 USD / giờ
(5 Đánh Giá)
2.9
pzycoderz

ready to start

$8 USD / giờ
(2 Đánh Giá)
1.8