Đã Đóng

making mail digest work in my phpbb forum

Hi

I want freelance to make mail digest work in my PHPBB forum. This is a small project and i need solution in 2/3 days or max in a week.

Regards

Priyasloka Arya

Kỹ năng: MySQL, PHP

Xem thêm: need forum freelance, freelance solution, freelance mail, work in, my mail, freelance forum php, arya, phpbb mysql, small project forum, model making max, phpbb digest, digest, website forum work, wordpress digest mail, want work freelance, php work freelance, work home mail order, work php freelance, small forum phpbb, freelance work php, freelance project php mysql, small php freelance, mail making boot, making php mysql forum, phpbb mail

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) bangalore, India

Mã Dự Án: #1710381

1 freelancer đang chào giá trung bình $33 cho công việc này

JSOlN6y89

Custom software development - <b><i>Removed by Admin</i></b>

$33 USD / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0