Đã hoàn thành

124630 A mini project - two mods

Few changes required ...

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem thêm: Mini project, mini mysql, themanagersl, php mysql mini project, mini project php mysql, mysql mini project, mini php project, php mini project, mini project mysql, mini project php, mysql mini

Về Bên Thuê:
( 158 nhận xét ) Oslo, Norway

Mã Dự Án: #1870796

Đã trao cho:

flashzeus

Hi! As discussed. Denis. With best regards.

$25 USD trong 1 ngày
(193 Đánh Giá)
7.6