Đang Thực Hiện

131507 Model site phase 2

Packages + upgrade packages in admin and in profile

Change for Profiles, forgot password, change redirect after login

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem thêm: forgot password mysql php, model profile site, mysql php login redirect, forgot password php mysql, php mysql login redirect, profiles mysql, model site php, model profiles, site redirect, php login redirect, redirect php mysql, model site, php mysql redirect, php redirect mysql, php admin redirect, redirect php login, redirect site, profile upgrade

Về Bên Thuê:
( 14 nhận xét ) MELBOURNE,

Mã Dự Án: #1877676

Đã trao cho:

serge4dev

Thanks.

$230 USD trong 1 ngày
(120 Đánh Giá)
6.4