Đã hoàn thành

132981 Model video integration

-= Video integration =-

(Member registration and login. Member levels and packages):

16 hrs * $17 = $272

-=upload=-

Upload from [url removed, login to view] to [url removed, login to view]

Settings ans changes.

4.5 hrs * $17 = $76.5

-= Fix uploading video =-

2 hrs * $17 = $34

-= update profiles =-

1 hr * $17 = $17

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: video model, uploading video, MMM, member video, mysql video, video registration, member integration, net upload video, video uploading php mysql, model video, php integration net, php upload video mysql, video fix, video upload mysql php, net php integration, net registration login, integration php net, uploading video php mysql, php mysql member registration, profiles mysql, video upload net, video uploading php, video net upload, php mysql login levels, net video uploading

Về Bên Thuê:
( 14 nhận xét ) MELBOURNE,

ID dự án: #1879152

Được trao cho:

serge4dev

Thanks.

$600 USD trong 1 ngày
(120 Đánh Giá)
6.4