Đã hoàn thành

4826 Modeling Agency Script in PHP

I need a model agency script like [url removed, login to view] Please send a link to demos of scripts you already have. Payment can be made by paypal, but I prefer escrow. No upfront payments will be made.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: paypal payment in escrow, escrow payments php, escrow model, modeling agency, php mysql model, php model mysql, script escrow, mysql payment script, modeling agency php script, php paypal script escrow, escrow php mysql script, paypal php mysql scripts, script paypal php, modeling agency scripts, script php agency, payment escrow php, php paypal escrow script, modeling agency script php, paypal escrow payment php script, paypal escrow php, escrow payment script php, agency model, paypal escrow script, script agency model, link mysql paypal

Về Bên Thuê:
( 12 nhận xét ) Los Angeles, United States

ID dự án: #1755696

Được trao cho:

pointwebdesigns

I have what you need, see PMB for info/demo. Thanks

$50 USD trong 0 ngày
(139 Đánh Giá)
6.6