Đã hoàn thành

modifications on our smarty website

Được trao cho:

kalidass678

hi am ready to take this.

$500 USD trong 8 ngày
(78 Đánh Giá)
6.4

3 freelancer đang chào giá trung bình $367 cho công việc này

Ghazghkull

Hi, I'm expert using php and smarty

$300 USD trong 5 ngày
(10 Nhận xét)
3.9
KapilRaichana

Am 5+yrs expert in Web Technologies (PHP, HTML, CSS, Javascript, Jquery, Ajax, Smarty etc) shall do the required work efficiently.

$300 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0