Đang Thực Hiện

modifications on our smarty website

we need modifications for our smarty [url removed, login to view] need some taks concerning the photos systems, map, bloc....

Kỹ năng: MySQL, PHP, Smarty PHP

Xem thêm: mysql smarty, smarty, website smarty, enigma973, mysql smarty php, php smarty mysql, website smarty templates, website design referral systems, website code modifications, mysql modifications, design website smarty, template website loan modifications, smarty website, website easy modifications, photos modifications, smarty mysql, website template modifications

Về Bên Thuê:
( 98 nhận xét ) saint aubin de lanquais, France

Mã Dự Án: #1604871

Đã trao cho:

kalidass678

hi am ready to take this.

$500 USD trong 8 ngày
(78 Đánh Giá)
6.4

3 freelancer đang chào giá trung bình $367 cho công việc này

Ghazghkull

Hi, I'm expert using php and smarty

$300 USD trong 5 ngày
(10 Đánh Giá)
3.9
KapilRaichana

Am 5+yrs expert in Web Technologies (PHP, HTML, CSS, Javascript, Jquery, Ajax, Smarty etc) shall do the required work efficiently.

$300 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0