Đang Thực Hiện

130468 Modify BandScript

I have a bandsite script.I want it to be bug free and modified to my [url removed, login to view] I want it to be [url removed, login to view] me know if its easy to take a script and build it from scratch or to modify and change the codes fom an existing script.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: fom, mysql modify, mysql scratch, free php scratch script, mysql modify script, modify mysql

Về Bên Thuê:
( 265 nhận xét ) San Diego, United States

ID dự án: #1876636