Đang Thực Hiện

140132 Modify phpAdsNew (OpenAds)

Perform modifications to phpAdsNew system (already somewhat modified) per the attached project details. Speed is critical - I need this within a week. Prefer someone familiar with OpenAds/PhpAdsNew and someone fluent in English.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: openads php, modify details, phpadsnew, openads, speed mysql

Về Bên Thuê:
( 10 nhận xét ) Morristown, United States

ID dự án: #1886307

Được trao cho:

softyram

Can go ahead thanx ram

$550 USD trong 7 ngày
(4 Đánh Giá)
0.0