Đang Thực Hiện

Module for balances

Được trao cho:

MHedayet

Hi, it's a simple job to write a site which will show the balance. Please check PM for more details :)

$60 USD trong 2 ngày
(52 Đánh Giá)
5.1

2 freelancer đang chào giá trung bình $128 cho công việc này

thangtqvn

Hello, i have experience in the balance management. I can help you build it.

$195 USD trong 5 ngày
(138 Nhận xét)
6.2