Đã hoàn thành

138237 Move site hosts

I need to move my current site:

[url removed, login to view]

from yahoo to godaddy.

This included setting up the mysql and phpmyadmin databases and making sure that the wordpress and phpbb still works.

Besides that, it should be a very simple job.

Thanks!

Ryan

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: ryan , move, move site to wordpress, move site wordpress, move php site wordpress, move current site godaddy, hosts, move www, job phpmyadmin, move wordpress site godaddy, move site godaddy, phpbb wordpress, godaddy com site, move mysql mysql, simple phpmyadmin, move phpbb wordpress, phpmyadmin job, godaddy mysql, phpmyadmin simple, phpbb databases, site phpbb, move phpbb site, wordpress phpbb, move databases, move mysql

Về Bên Thuê:
( 41 nhận xét ) Arcadia, United States

ID dự án: #1884411

Được trao cho:

$25 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0