Đã hoàn thành

623 Move Website to a new server

This project requires you to move the website [url removed, login to view] from the current server to a new server. Both are UNIX based servers.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: website new, server move, move, unix website, move website server mysql, mysql based website, move php website server, project based unix, move www, unix server, move php server, project server move project, move php website, move mysql mysql, move server, move project server, move mysql, move website server

Về Bên Thuê:
( 22 nhận xét ) Portland,

ID dự án: #1751491

Được trao cho:

sherifdarwish

Hi, i can get this done perfectlly.

$10 USD trong 0 ngày
(102 Đánh Giá)
5.9