Đã hoàn thành

MySQL / PHP Developer for Site Upgrade

Được trao cho:

webphpworld

let us start

$180 USD trong 3 ngày
(55 Đánh Giá)
6.4

4 freelancer đang chào giá trung bình $115 cho công việc này

zeee

Placeholder bid. Please see PMB.

$30 USD trong 1 ngày
(170 Nhận xét)
7.8
steve09

Dear sir, can you please see your pmb

$100 USD trong 10 ngày
(1 Nhận xét)
1.4
AnshulSrivastava

Hi,please check your pmb. thanks

$150 USD trong 12 ngày
(0 Nhận xét)
0.0