Đang Thực Hiện

5808 need 2checkout mod

I need someone that understands 2checkout to setup a script to make one change in our database after a completed sale. please ask questions before bidding, thanks

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: sale script php mysql, 2checkout php, php 2checkout, php mod script, setup 2checkout, 2checkout, need sale script, script mod, 2checkout script

Về Bên Thuê:
( 11 nhận xét )

ID dự án: #1756677