Đang Thực Hiện

160027 Need a Cubecart Guru NOW!

This is the error I receive and Im stumped. Need immediate help!

Warning: main([url removed, login to view]) [[url removed, login to view]]: failed to open stream: No such file or directory in /home/gaba/public_html/order/pear/[url removed, login to view] on line 11

Fatal error: main() [[url removed, login to view]]: Failed opening required '[url removed, login to view]' (include_path='/home/gaba/public_html/order/pear:.:home/gaba/public_html/order/classes') in /home/gaba/public_html/order/pear/[url removed, login to view] on line 11

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: help guru, guru on line, guru home, guru help, file guru, pear, fatal error paypal, paypal fatal error, cubecart php, php stream mysql, need immediate, php cubecart, need open file, pear php, mysql immediate, mysql guru, php mysql stream, paypal php error, cubecart paypal order failed error, cubecart paypal order failed, php mysql guru, warning mysql, cubecart order, php pear mysql, open pear

Về Bên Thuê:
( 39 nhận xét ) East Weymouth, United States

ID dự án: #1906216