In Progress

need to fix a site

I need help with one of our sites, carcoverdiscounters.com. The drop down on IE is not working.

Kĩ năng: MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: help to fix, fix on site, need drop, need fix php, fix drop, photo site fix, create site dreamweaver need backend system, wordpress site fix, fix css drop menu, java drop menu working ie6, need php fix, site fix photo size, web site fix, fix length drop menu php, need drop usa, web site fix pictures

Về Bên Thuê:
( 32 nhận xét ) carlsbad, United States

ID dự án: #1007490

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

J0re

I can do this immediately. Please check your PMB.

$30 USD trong 0 ngày
(7 Nhận xét)
2.9