Đang Thực Hiện

150154 Need Geo Auction Enterprise UG

Needed: Upgrade to Geo Auctions Enterprise. It seems our Upgrade time of 12 months has expired and of course there are fixes we need in the newest upgrade. Version needed:3.0.2

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: ug, enterprise, c# enterprise, c enterprise, geo mysql, geo php, php geo, php mysql geo

Về Bên Thuê:
( 73 nhận xét ) Braxton,

ID dự án: #1896333