Đang Thực Hiện

142798 Need a PHP script

The requirements are in [url removed, login to view]

I already have the design.

I need you to make the script and integrate it with the design.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem thêm:

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét )

Mã Dự Án: #1888973