Đang Thực Hiện

142798 Need a PHP script

The requirements are in [url removed, login to view]

I already have the design.

I need you to make the script and integrate it with the design.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn:

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét )

ID dự án: #1888973