Đã hoàn thành

8882 I need a simple script install

I need a simple script found here [url removed, login to view] Installed and I need the header changed. This would take someone less than 5 minutes if you know what you are doing... Thanks

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: a simple c, script install, php header script, need simple script, simple script php, minutes script, need someone install script, mysql script install, simple php install, php mysql simple script, simple script, php simple script, onestopwebshop

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét ) Punta Gorda, United States

ID dự án: #1759749

Được trao cho:

wipro

Please check PMB

$5 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0