Đang Thực Hiện

155376 Need a userplane clone.

Need a program like Userplane's webmessenger/desktop application so members of my site can download the desktop application and visitors to the site can go to the members pages and message them from the page. The member then recieves an IM on the computer. This needs to have a/v for both visitors and members.

Thanks.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: userplane clone, userplane php, site download clone, need computer program, userplane webmessenger, webmessenger userplane, webmessenger, clone userplane, clone message, clone desktop download, clone desktop, webmessenger clone, clone program download, clone site program, site clone program download, can clone program, download clone site, download clone, clone site download, clone application, download site clone, clone computer, site clone program, desktop clone, clone download

Về Bên Thuê:
( 10 nhận xét )

ID dự án: #1901560