Đang Thực Hiện

514 A new job for klifton

PHPPROBID - some addons and server transfer

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem thêm: job transfer, mysql addons, mysql transfer, transfer mysql

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) berlin, Germany

Mã Dự Án: #1751382

Đã trao cho:

kliftonsl

as discussed

$120 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0