Đã hoàn thành

163484 News Magazine

I need a readymade [url removed, login to view] or [url removed, login to view] news/magazine script. ready, installed and tested on my server If you have any other news script plase post a demo.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem thêm: news post, news magazine, magazine php, phpcow newsphp, php mysql magazine, need readymade, newsphp, news php script, magazine script demo, php magazine script, phpcow script, php magazine, magazine php script, news script php mysql, readymade script, php mysql news, news script php, phpcow demo, script php magazine, php script magazine, news script, script phpcow, news mysql, magazine script php, php news script mysql

Về Bên Thuê:
( 6 nhận xét ) SACRAMENTO, United States

Mã Dự Án: #1909675

Đã trao cho:

anandmaheshwari

check pm please for this unbeatable thing!

$89 USD trong 1 ngày
(90 Đánh Giá)
5.9