Đang Thực Hiện

136157 OpenAds Installation

I need someone to install and configure OpenAds 2.3 on my server.

[url removed, login to view]

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem thêm: configure mysql, openads php, openads, openads server

Về Bên Thuê:
( 10 nhận xét ) Morristown, United States

Mã Dự Án: #1882329

Đã trao cho:

nemits

Hello, Please have a look at your PMB for details. Thank you.

$10 USD trong 0 ngày
(161 Đánh Giá)
5.7