Đã hoàn thành

275 osC multi images

I need someone to fix a small problem I have - I installed the osC contrib extra_images_with_admin1_3 and the products names are not dispalying to be able to assign multiple images to - I will give the admin URL to those who bid.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: mysql osc, desk2web, osc products, php mysql multiple images, images osc, multi admin, mysql multiple images, osc multi, osc multiple images, osc admin problem, images products, admin osc, images php url, osc url, php url images, osc images, images url, images url php, url images php, mysql images, osc mysql, osc problem, images mysql, osc php, url images

Về Bên Thuê:
( 143 nhận xét ) Londonderry, United Kingdom

ID dự án: #1751143

Được trao cho:

xjecax

Please see pmb.

$30 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0