Đang Thực Hiện

160415 Oscomerce help

I just move my oscommerce store to a different domain and now it is giving me the following error:

Error!

Unable to determine the page link!

I assume it is something in the configure file but I don't have time to poke around right now

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem thêm: help move, unable determine page link, configure mysql, oscommerce configure, move oscommerce domain, domain help, mysql determine domain, move store oscommerce, configure php oscommerce, configure oscommerce, oscommerce configure php, oscommerce move domain, oscommerce link store, link file oscommerce, configure mysql oscommerce, move oscommerce different domain, move oscommerce store domain, mysql help right, oscomerce , configure oscommerce store, oscommerce error mysql

Về Bên Thuê:
( 104 nhận xét ) Salt lake city, United States

Mã Dự Án: #1906604

Đã trao cho:

dhudsons

Ready to start right away. Thanks

$10 USD trong 0 ngày
(129 Đánh Giá)
6.5