Đang Thực Hiện

157222 oscommerce - cerberus helpdesk

I would like a mod made so that the customer has or when they sign up they will also be able to use this to log into cerberus.

I will post more info to this board shortly.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: helpdesk php, php helpdesk, mysql log oscommerce, oscommerce customer log, log oscommerce, cerberus helpdesk, oscommerce log log, post oscommerce, oscommerce log, oscommerce post, cerberus php, oscommerce customer info php, cerberus, mod oscommerce, oscommerce helpdesk, oscommerce mod, helpdesk oscommerce

Về Bên Thuê:
( 137 nhận xét )

ID dự án: #1903407