Đã hoàn thành

160001 osCommerce 4 contrib installs

I have installed this template for a client:

[url removed, login to view]

It is now at this location:

[url removed, login to view]

I need 4 contribs added.

PayPal IPN -

[url removed, login to view],2679

Multiple Image contrib

[url removed, login to view],1289

Gift Certificate / Voucher

[url removed, login to view],4135/category,13/s

Sort Order ? for attributes

[url removed, login to view],1822

Thank you Sergey!!

Megan

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: sergey s, installs, gift certificate, mysql attributes, html mysql catalog, php mysql paypal ipn, php catalog mysql, catalog template html, voucher html template, template catalog html, html voucher template, php html certificate, sort order category oscommerce, oscommerce oscommerce catalog, html catalog template, multiple paypal ipn php, html mysql template, php paypal ipn oscommerce, php catalog template, paypal mysql ipn php, oscommerce attributes multiple, oscommerce html template, catalog html template, template catalog php, php mysql ipn

Về Bên Thuê:
( 7 nhận xét ) Oxford, United States

ID dự án: #1906190

Được trao cho:

mistersoft

As discussed. Thanks!

$200 USD trong 2 ngày
(426 Đánh Giá)
7.5