Đang Thực Hiện

104046 OsCommerce Expert needed ASAP

Need an oscommerce expert with much experience with oscommerce. Will be for the ms2 milestone version. Will need to fix some custom mods that were installed. your bid will be for per hour. Need someone that can work right now.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: asap experience, php oscommerce ms2, oscommerce ms2 php, oscommerce ms2 php version, php version oscommerce, oscommerce expert needed, mysql expert needed, custom mods, version ms2, oscommerce version php, need oscommerce expert, mysql oscommerce, oscommerce custom work, oscommerce version mysql, oscommerce work mysql, expert hour, oscommerce ms2, mods oscommerce, work oscommerce expert, oscommerce expert

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét ) Brooklyn, United States

ID dự án: #1850213