Đang Thực Hiện

121825 Oscommerce Expert Needed

I have an Oscommerce Shopping cart script and its working fine. I need to split the Categories menu into 2. Like Men Categories on the left side and Woman Categories on the right side.

My budget is low, will pay you immediately thru paypal.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem thêm: shopping expert, paypal php expert, paypal cart expert, split paypal php, low expert, php split script, shopping cart script paypal, oscommerce split, left menu categories oscommerce, paypal expert needed, paypal split php, php mysql expert cart, split paypal script, oscommerce men menu, paypal split pay, paypal oscommerce script, oscommerce shopping cart paypal, oscommerce expert needed, oscommerce categories php, menu oscommerce categories, oscommerce cart side, categories menu oscommerce, oscommerce menu categories, left menu oscommerce, mysql menu script

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Bangalore,

Mã Dự Án: #1867991

1 freelancer đang chào giá trung bình $20 cho công việc này

mrroberto

i can do it.

$20 USD trong 0 ngày
(256 Đánh Giá)
7.4