Đang Thực Hiện

3295 oscommerce

I would like a website like this [url removed, login to view] I will provide mockups for all pages to the pixel. (no changes!)

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem thêm: pixel mysql, mysql oscommerce changes, php mockups

Về Bên Thuê:
( 8 nhận xét ) Norcross, United States

Mã Dự Án: #1754165

Đã trao cho:

altabay

I can do this 4 u

$390 USD trong 14 ngày
(38 Đánh Giá)
5.3