Đang Thực Hiện

122729 Pagination script

I need a pagination script built. I have a simple script built aready. but I need the script to limit the number of rows shown to ten and then rotate by one row every page view

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem thêm: page pagination, rotate script, pagination simple php mysql, simple php pagination, php simple pagination, pagination mysql php, script limit, pagination mysql, php mysql pagination, mysql pagination, pagination php mysql, pagination php script, php mysql pagination script, php pagination mysql, script pagination php, pagination script php, pagination php, php pagination script, mysql script view, php page rotate script, rotate page php script, php page number script, pagination script, view mysql script, script rotate

Về Bên Thuê:
( 104 nhận xét ) Salt lake city, United States

Mã Dự Án: #1868895

Đã trao cho:

sandhyalgite

let's do it. Plz check pmb

$5 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0