Đã hoàn thành

1498 Panel - user communication

Inner communication in admin panel - editng/saving requests.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: c panel, panel, communication, php user panel, admin panel mysql php, user panel, mysql admin panel php, php admin panel mysql, admin panel mysql, mysql admin panel, php admin panel

Về Bên Thuê:
( 15 nhận xét )

ID dự án: #1752367

Được trao cho:

kvaza

Hi, Can be done,

$7 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0