Đóng

123695 password lost

Dự án này đã được trao cho sjamhosl với giá $5 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
N/A
Tổng đặt giá
1
Mô tả dự án

I have a link directory site, and not able to log in to the admin section....I did not change the password, so not sure what is wrong...need someone to recover or reset the password........i think it should be easy for the right person

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online