Đang Thực Hiện

140070 Photobucket Clone

Hi,

I need a clone to [url removed, login to view] - or similar.

You must agree to these terms before bidding!

1. I choose you.

2. you send scripts via email.

3. I get it working.

4. I pay.

5. You get 10/10 feedback.

I am not in the business of ripping people off.

Thanks.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: photobucket clone, php photobucket, php photobucket clone, php ripping, photobucket mysql php, photobucket php, photobucket clone php, clone scripts photobucket, clone terms, clone photobucket, send email via mysql, photobucket similar, scripts photobucket, photobucket php mysql, photobucket scripts, business clone, similar photobucket, photobucket

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét )

ID dự án: #1886245

Được trao cho:

LethalLiquid

PM me for more info.

$50 USD trong 15 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0