Đã hoàn thành

2696 Photography Web site

I would like a clone of crewsphotography.com. Basic info on home page with some flash. Gallery , with three or four diff categories. Contact / Email capabilities. About Us ,,,Ability to expand and add new catories / images to gallery.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: on page photography, photography web, php mysql diff, diff mysql php, photography images, mysql photography, flash gallery categories, flash info gallery, contact email web, web clone flash, photography site clone, basic gallery flash, flash basic gallery, add flash gallery site, flash mysql images, basic flash gallery, flash images mysql, mysql flash email, php mysql images gallery, flash web site clone, add flash gallery flash site, email flash mysql, email mysql flash, basic flash web site, add gallery site

Về Bên Thuê:
( 6 nhận xét ) Saint AUgustine, United States

ID dự án: #1753565

Được trao cho:

$175 USD trong 7 ngày
(81 Đánh Giá)
6.3