Đã hoàn thành

137392 PHP Application for Olegk

Hi Oleg!

Project as discussed :)

I'm leaving for about 8 hours, but I'll be back to select your bid. Thanks, Oleg!

Best,

Andrew

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem thêm: php application, best application, mysql php application, select mysql php, php mysql select

Về Bên Thuê:
( 136 nhận xét )

Mã Dự Án: #1883566

Đã trao cho:

olegksl

OK, Will discuss details on IM chat. thanks.

$100 USD trong 1 ngày
(133 Đánh Giá)
6.1