Đã hoàn thành

PHP Cleanup (Anti SQL Injection)

Hi im looking for a Coder who can cleanup a web panel to prevent MSsql injections and I need the person as soon as possible as hes using sql injects to shut down remote services and reap havoc

Kĩ năng: MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: php anti sql injection, anti sql injection php, php sql injection anti, anti php injection, anti sql, anti sql injection, php anti sql, sql injection, php services, mysql mssql, mssql mysql, cleanup, php anti, looking sql, mssql php, web injects, sql coder, php web panel, remote mysql, php mysql injection, remote coder, prevent sql injection, mssql mysql php, godfather points injection sql, mafia wars injection sql

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét ) cincinnati, United States

ID dự án: #1007346

Được trao cho:

AlinGhinoiu

Hello ! Please check my offer through the PMB section. Thank you !

$75 USD trong 0 ngày
(100 Đánh Giá)
6.8

3 freelancer đang chào giá trung bình $53 cho công việc này

danieloraca

PMB first as usual :)

$30 USD trong 0 ngày
(44 Nhận xét)
5.2
phpjquery

Please check PMB.

$55 USD trong 0 ngày
(18 Nhận xét)
3.1